Κυριακή, 19 Αυγούστου 2007

ΟΧΙ στο Λατομείο !

1.Το λατομείο γρανίτη που θέλει να εκμεταλλευθεί ο Ιωάννης Γερμανίδης βρίσκεται σε απόσταση 3.000 μ. από την κορυφή Προφήτη Ηλία του όρους Λαϊλιά με υψόμετρο 1.849 μ., σε απόσταση 1.800 μ. από τον Σφαγνώνα Λαϊλιά που κηρύχθηκε ως διατηρητέο Μνημείο της φύσης, σε απόσταση 1.000 μ. από τον χείμαρρο Καρυδιών του Καρυδοχωρίου, που συμβάλλει στον Κρουσοβίτη ποταμό, 3.700 μ. από τον οικισμό Καρυδοχωρίου, 300 μ. από τα βόρεια όρια του δημοσίου δάσους Λαϊλιά, 2.000μ από το Χιονοδρομικό Κέντρο Λαϊλιά, ακριβώς κάτω από τον βράχο της Κατίγκας και το πιο σημαντικό εντός του Τόπου Κοινοτικής Σημασίας Natura 2000, με κωδικό GR 1260007 ‘’Όρη Βροντούς –Λαϊλιάς’’. Επίσης περιλαμβάνεται εντός της λεκάνης απορροής του χειμάρρου Κρουσοβίτη, από τον οποίο υδρεύεται το Καρυδοχώρι και σε περιοχή που οι εγκάρσιες κλίσεις του εδάφους είναι μεγαλύτερες από 50%, ενώ πρέπει να επισημάνουμε ότι η περιοχή έχει τεθεί σε αναδάσωση σύμφωνα με μελέτη που εγκρίθηκε με απόφαση του Υπουργείου Γεωργίας /Γεν. Δ/νση Δασών και τέλος εντός των ορίων της Ελεγχόμενης Κυνηγετικής Περιοχής Σερρών με απόφαση Υπ. Γεωργίας, η οποία σύμφωνα με το πρόγραμμά της, έχει εξαιρέσει όλη την έκταση του δασικού συμπλέγματος Λαϊλιά από την δραστηριότητα του κυνηγίου, καθορίζοντας αυτήν σαν χώρο αναπαραγωγής και προστασίας όλων των θηραμάτων.

ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΑΝΟΗΤΟ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ NATURA 2000, ΣΕ ΚΗΡΥΓΜΕΝΟ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ, ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΤΕΘΕΙ ΣΕ ΑΝΑΔΑΣΩΣΗ, ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΨΟΥΜΕ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΓΡΑΝΙΤΗ

2.Το δάσος του Λαϊλιά είναι περιοχή με πλούσια δάση φυλλοβόλων δέντρων (κυρίως δάσος οξυάς) και κωνοφόρα είδη, ενώ ευδοκιμεί η άγρια λεβάντα. Έχει πολλά σπάνια και είδη με περιορισμένη εξάπλωση στη Βαλκανική χερσόνησο. Οι δασικές εκτάσεις του Λαϊλιά προσφέρουν τη δυνατότητα για μια ποικιλία από δραστηριότητες που σχετίζονται με την αναψυχή, κατασκήνωση, πεζοπορία και αναρρίχηση, οδήγηση και ποδηλασία μέσα στο δάσος σκι, φωτογραφία ζωγραφική και μελέτη της φύσης. Επίσης αναφέρονται σαν είδη πολύ σπάνια που κινδυνεύουν με εξαφάνιση, η καφέ αρκούδα (Ursus arctos ) και η Βίδρα (Lutra lutra) και ένα ζευγάρι χρυσαετών.
Το γεγονός ότι βρίσκεται εντός του Τόπου Κοινοτικής Σημασίας Natura 2000, σημαίνει ότι η περιοχή αυτή σύμφωνα με την απόφαση 2006/613/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί πλέον εγκεκριμένο τόπο κοινοτικής σημασίας. Παρά το γεγονός ότι σήμερα η Ελληνική νομοθεσία δεν καθορίζει τις επιτρεπόμενες, ή απαγορευμένες δραστηριότητες μέσα στις περιοχές Natura 2000, θα πρέπει το Τμήμα Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩΔΕ να μην επιτρέψει την λειτουργία του λατομείου για την προστασία της περιοχής.


3.Από την σχετική Νομοθεσία για την προστασία του Περιβάλλοντος και των Δασών, πρέπει τα καθ’ ύλη αρμόδια Υπουργεία, προκειμένου να συμβάλλουν στην οικολογική συνοχή του δικτύου Natura 2000, να λαμβάνουν τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις μέτρα που αποβλέπουν στη διαχείριση στοιχείων του τοπίου, στα οποία αποδίδεται ιδιαίτερη σημασία για την άγρια χλωρίδα και πανίδα και να απαγορεύουν για την προστασία των ζωικών ειδών, την χρησιμοποίηση όλων των μη επιλεκτικών μέσων, που ενδέχεται να προκαλέσουν τοπικά την εξαφάνιση ή να διαταράξουν την ησυχία των πληθυσμών ενός είδους ή και βλάβη ή ακόμη και καταστροφή των τόπων ανάπαυσης ή αναπαραγωγής. Υπάρχει σχετικό δεδικασμένο για την προστασία της καφέ αρκούδας από το ΣτΕ στην Πίνδο, για την διέλευση της Εγνατίας από οικοσύστημα ενδιαιτήματος της καφέ αρκούδας.

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΦΕ ΑΡΚΟΥΔΑ ΚΑΙ ΣΠΑΝΙΑ ΕΙΔΗ ΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΧΛΩΡΙΔΑΣ, ΝΑ ΑΦΗΣΟΥΜΕ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΓΡΑΝΙΤΗ

4.Στην απόφαση 674/12-1-2004 της Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ‘’Έγκριση Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας’’ (ΦΕΚ 218Β) και στην παρ. 3.9 με θέμα : Καθορισμός περιοχών για περαιτέρω εφαρμογή των διατάξεων των N. 2508/97 ‘’Βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη των πόλεων και οικισμών της χώρας και άλλες διατάξεις’’ (ΦΕΚ 124Α) και Ν-2742/99 ‘’Χωροταξικός Σχεδιασμός και Αειφόρος Ανάπτυξη και άλλες διατάξεις’’ (ΦΕΚ-207Α), προβλέπονται τα παρακάτω :
α. Στο κεφάλαιο 3.8.3 ‘’Τριτογενής τομέας-τουρισμός-κατευθύνσεις για ΓΠΣ – ΣΧΟΟΑΠ’’ και για τον Νομό Σερρών προβλέπεται επανασχεδιασμός οργάνωσης ορεινών χώρων για παραμεθόριες περιοχές με στόχο την αύξηση της χωρητικότητας του θεματικού τουρισμού στα πεδία φυσιολατρικών και χιονοδρομικών δραστηριοτήτων (Χιονοδρομικό Λαϊλιά)
β. Στο κεφάλαιο 3.9.2 ‘’Περιοχές Ειδικών Χωρικών Παρεμβάσεων (ΠΕΠΧ)’’ και ειδικότερα για τις περιοχές με μειονεκτικά χαρακτηριστικά, λόγω γεωγραφικής απομόνωσης (περιοχές 2) και για τις περιοχές σε παραμεθόριες ζώνες, με κρίσιμα προβλήματα από γεωπολιτική άποψη, συγκαταλέγεται και της οροσειράς Ορβήλου-Βροντούς-Μενοικίου και των υπωρειών τους
Για τις περιοχές αυτές οι γενικές κατευθύνσεις για την ανάπτυξή τους που πέραν της γεωγραφικής απομόνωσής τους διαθέτουν και κατά κανόνα ευαίσθητα οικοσυστήματα και αξιόλογα στοιχεία φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, είναι επιθυμητή η ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού σε συνδυασμό με τη βελτίωση των κυκλοφοριακών, τεχνικών και κοινωνικών υποδομών σε συνδυασμό με επιλεγμένες δράσεις στον πρωτογενή τομέα και με την προώθηση της παραγωγής ποιοτικών προϊόντων.
Εξάλλου στο προτεινόμενο από τον Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό προτάθηκε από την Νομαρχία η περιοχή Κερκίνη-Άγκιστρο-Όρη Βροντούς-Μενοίκιο ως αναπτυσσόμενη τουριστικά περιοχή (κατηγορία Α), ενώ περιλαμβάνεται και στις ορεινές περιοχές (κατηγορία ΣΤ) και περιοχές του Δικτύου NATURA 2000 (κατηγορία Η), στις οποίες εκτός των άλλων προτείνεται η ανάδειξη και προστασία του περιβάλλοντος και τοπίου, σε συνδυασμό με την αξιοποίηση των πόρων για την ανάπτυξη ήπιων μορφών τουρισμού.

ΠΩΣ ΛΟΙΠΟΝ ΘΑ ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΟΡΕΙΝΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΛΑΪΛΙΑ ΚΑΙ ΠΩΣ ΘΑ ΑΝΑΠΤΥΞΟΥΜΕ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΧΟΝΤΑΣ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΓΡΑΝΙΤΗ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΑΥΤΟ!!!!!

5.Το 1991 ο κ. Γερμανίδης είχε ζητήσει τη εκμετάλλευση λατομείου γρανίτη στην ίδια θέση με την σημερινή. Παρά το γεγονός ότι η μελέτη εγκρίθηκε με απόφαση του Υπουργείου ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. μετά από εισηγήσεις των αρμόδιων Υπηρεσιών και του τότε Νομαρχιακού Συμβουλίου επειδή υπήρξε αντίδραση από πολλούς τοπικούς φορείς και οργανώσεις εκδόθηκε ομόφωνο ψήφισμα του Νομαρχιακού Συμβουλίου και του Δημοτικού Συμβουλίου Σερρών, να μην χορηγηθεί άδεια λατόμευσης στην ευρύτερη περιοχή του ορεινού συγκροτήματος Λαϊλιά και έτσι απορρίφθηκε από την Νομαρχία Σερρών η άδεια λατόμευσης και άδεια επέμβασης από την Δνση Δασών. Μετά από ενέργειες του Ιωάννη Γερμανίδη, το Υ.Β.Ε.Τ. ακύρωσε την απόφαση του Νομάρχη. Ακολούθησαν επερωτήσεις διαφόρων βουλευτών στην Βουλή για το λατομείο. Το 1997 με την 1171/13-3-1997 απόφαση του Υπουργού ΜΑ.Θ. χαρακτηρίσθηκε η περιοχή του ορεινού όγκου του Λαϊλιά με τις διατάξεις του Ν. 1469/1950 (ΦΕΚ 169Α), ως περιοχή φυσικού κάλλους, απαγορεύοντας την μεταλλευτική δραστηριότητα και έκτοτε δεν επιτράπηκε η λειτουργία του λατομείου γρανίτη. Με ενέργειες εκ νέου του Ιωάννη Γερμανίδη ανακλήθηκε με την αριθ. 5100/27-6-2005 (ΦΕΚ 940Β) απόφαση του Υπουργού ΜΑ.Θ. η προγενέστερη απόφαση επειδή εκδόθηκε αναρμοδίως. Σήμερα μετά από πάροδο αρκετών ετών επανήλθε ο Ιωάννης Γερμανίδης και ζητάει να εγκριθεί η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το ίδιο λατομείο αφού η παλιά απόφαση του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. δεν ίσχυε.

ΠΩΣ ΛΟΙΠΟΝ ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΨΟΥΜΕ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΓΡΑΝΙΤΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΛΛΟΥΣ, ΑΦΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΟΧΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΛΛΟΥΣ, ΠΑΡΑ ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΟΤΙ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Υ.ΜΑ.Θ. ΑΚΥΡΩΘΗΚΕ ΩΣ ΑΝΑΡΜΟΔΙΩΣ ΕΚΔΟΘΕΙΣΑ !!!!

6.Ο γρανίτης είναι από την φύση του, ραδιενεργό υλικό. Η εξόρυξη του θα εντείνει τα ποσοστά ραδιενέργειας. Η εξόρυξη δημιουργεί αποφλοίωση των κοιτασμάτων ουρανίου που ήδη υπάρχουν. Υπάρχει σχετική μελέτη για την ‘’Ραδιενέργεια περιοχής Λαϊλιά’’, τα αποτελέσματα της οποίας παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον από ραδιολογικής απόψεως : αυξημένα επίπεδα –στάθμες ραδιενέργειας και ουρανίου στο έδαφος…
Μετά την εξόρυξη θα απελευθερωθεί υψηλή Ραδιενέργεια στην ατμόσφαιρα και στο περιβάλλον. Όλο το υλικό του γρανίτη το οποίο θέλουν να εξορύξουν θα φέρει Ραδιενέργεια και σε όποιες χρήσεις πάει θα διασπείρει Ραδιενέργεια.
Ο νομός Σερρών κατέχει ήδη ένα μεγάλο ποσοστό καρκινοπάθειας και η όποια επιπλέον λατομική εξόρυξη γρανιτών θα επιτείνει το πρόβλημα.

ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ ΝΑ ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΗΔΗ ΕΠΙΒΑΡΥΜΕΝΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ ΜΕ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ, ΑΦΗΝΟΝΤΑΣ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ ΥΨΗΛΟΤΕΡΑ ΠΟΣΟΣΤΑ, ΑΦΟΥ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΜΗΝ ΤΟ ΕΠΙΤΡΕΨΟΥΜΕ.

7.Ο συγκεκριμένος επενδυτής είχε υποβάλλει πέραν των σαράντα (40) αιτήσεων για εκμετάλλευση λατομείων γρανίτη. Δεν πρόκειται να μείνει μόνον με ένα λατομείο 100 στρεμ., αφού ως επιχείρηση δεν είναι βιώσιμη. Θα ανοίξει η όρεξή του με την έγκριση του συγκεκριμένου χώρου και θα ακολουθήσουν και άλλες αιτήσεις των 100 στρεμμάτων η καθεμία. Φανταστείτε λοιπόν πως θα ξεφυτρώνουν οι ‘’τρύπες’’, γιατί έτσι θα απομείνουν οι χώροι των λατομείων, πληγές ανοιχτές που δεν θα μπορέσει να επουλώσει η Φύση.


ΕΝ ΚΑΤΑΚΛΕΙΔΙ ΤΟ ΔΑΣΟΣ ΤΟΥ ΛΑΪΛΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΝΕΥΜΟΝΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΟΧΙ ΜΟΝΟΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟΝ ΝΟΜΟ. ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΠΗΓΗ ΖΩΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ (ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΛΙΓΟΙ) ΑΛΛΑ ΣΥΓΧΡΟΝΩΣ ΔΕΣΠΟΖΕΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ. ΠΟΛΕΙΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΑ ΑΝΑΠΝΕΟΥΝ ‘’ΟΞΥΓΟΝΟ’’ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΛΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΔΥΝΑΜΕΙΣ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: