Κυριακή, 19 Αυγούστου 2007

Ο Λαϊλίας για Τουρισμό και Αναψυχη !

Η περιοχή διαθέτει πόρους, οι οποίοι με κατάλληλη αξιοποίηση και ανάδειξη, μπορούν να δημιουργήσουν αγροτουριστικές δραστηριότητες, οι οποίες θα προσελκύσουν επισκέπτες στην περιοχή, κυρίως για μονοήμερες, διήμερες και πολυήμερες εκδρομές. Η τουριστική υποδομή στην περιοχή μελέτης, θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί στοιχειώδης, παρά το μεγάλο ενδιαφέρον που παρατηρείται, ιδιαίτερα στο χώρο του θρησκευτικού και χειμερινού τουρισμού.
Η απείρου κάλλους περιοχή του ορεινού αυτού όγκου, με την πυκνή βλάστηση, μας οδηγεί στο ότι υπάρχει μεγάλη τάση εξέλιξης γενικά του χειμερινού τουρισμού και ενδείκνυται για δημιουργία ολοκληρωμένων αθλητικών εγκαταστάσεων. Ειδικότερα οι διάφορες μορφές θεματικού ήπιου τουρισμού που μπορούν να αναπτυχθούν είναι:
 Αγροτουρισμός με μικρά καταλύματα στους γύρω οικισμούς ως δορυφορική υποστήριξη μεγαλύτερων τουριστικών μονάδων που τείνουν να αναπτυχθούν γύρω από το χιονοδρομικό κέντρο.
 Αρχαιολογικός τουρισμός με την αξιοποίηση των αρχαιολογικών χώρων της περιοχής.
 Συνεδριακός τουρισμός μέσα από εγκαταστάσεις για αθλητές, περιβαλλοντολόγους, οικολόγους, κλπ.
 Παραθεριστικός με την αξιοποίηση κυρίως των μικρών οικισμών της περιοχής.
 Πολιτιστικός τουρισμός. Υπάρχει τάση εξέλιξης των διάφορων πολιτιστικών εκδηλώσεων (αντάμωμα των Βλάχων, πανηγύρια στα χωριά)
 Θρησκευτικός τουρισμός με επισκέψεις σε ιερούς χώρους μοναστηριών (Ι.Μ.Τιμίου Προδρόμου) και βυζαντινών ναών.
 Ορεινο-περιπατητικός τουρισμός για επίσκεψη στα φυσικά τοπία, πηγές, ποτάμια, γεφύρια και νερόμυλους.
 Οικολογικός-ερευνητικός τουρισμός με επισκέψεις οικολόγων και γενικά επιστημόνων για έρευνες πάνω στην ενδιαφέρουσα χλωρίδα και πανίδα του ορεινού συγκροτήματος.
 Αθλητικός τουρισμός-τάση δημιουργίας προτάσεων για αθλητικά κέντρα με έμφαση στις χιονοδρομικές δραστηριότητες και όχι μόνο.
Ο Κρουσοβίτης, με υδρολογική λεκάνη 377 km2 διασχίζει την περιοχή από τον συνοικισμό Καρυδοχωρίου, την κοινότητα Αχλαδοχωρίου –Καπνοφύτου, το Δ.Δ Σιδηροκάστρου και καταλήγει στην τάφρο της Μπέλιτσας.
Ο κλάδος του Αγ. Ιωάννη (377km2 λεκάνη), της Πενταπόλεως (132km2 ) και οι χείμαρροι Αγ. Γεωργίου, Αγ. Αναργύρων και Αγ. Βαρβάρας καλύπτουν το κεντρικό και ανατολικό υδρογραφικό δίκτυο της περιοχής μελέτης.
Δύο άλλοι μικροί κλάδοι συμβάλλουν στον Κρουσοβίτη, προερχόμενοι από το κεντρικό τμήμα του Λαϊλιά (ρ. Καρά και ρ. Μαϊμούνα) από τους οποίους υδρεύεται και μέρος του δήμου Σιδηροκάστρου και Δ.Δ Καπνοφύτου.
Για την αξιοποίηση του υδάτινου αυτού δυναμικού για τις ανάγκες άρδευσης και ύδρευσης έχουν κατασκευαστεί χωμάτινοι ταμιευτήρες τόσο στην περιοχή Βροντούς, Ορεινής, Αγ. Πνεύματος, Σιδηροκάστρου και Καπνοφύτου όσο και για την λειτουργία νέων υδροηλεκτρικών σταθμών, εκτός του υπάρχοντος παλαιοτέρου στην Ι.Μ.Τ.Προδρόμου,ενός στο Αγγιστρο και άλλου στην Οινούσα.

Η χλωρίδα του όρους Βροντού ( Λ α ϊ λ ι ά )
Στην περιοχή του Λαϊλιά έχουν καταγραφεί 515 είδη και άλλες κατώτερες ταξινομικές μονάδες φυτών. Από αυτά τα 64 είναι μονοετή, 40 διετή, 345 πολυετή ποώδη, 44 θάμνοι ή δενδρύλλια και 22 δένδρα κατανεμημένα σε 70 οικογένειες και 240 γένη. Σ' αυτά περιλαμβάνονται μία νέα ποικιλία για την επιστήμη, ή Centaurea orbelica Vel. var. polycephala var. nova, 5 είδη και 2 ποικιλίες νέες για ολόκληρη την Ελλάδα, 2 είδη νέα για την Μακεδονία και 14 είδη και κατώτερες μονάδες νέα για την Α. Μακεδονία και Θράκη.
Την εποχή, που το φυλλοβόλο δάσος του Λαϊλιά είναι αποφυλλωμένο τον ερχομό της Άνοιξης και της νέας βλαστικής περιόδου εμφανίζονται οι λεγόμενοι "προάγγελοι της άνοιξης" δηλαδή τα βολβόφυτα και κονδυλόφυτα: Crocus bilforus, Crocus pulchellas, Crocus chrysanthns, Corybalis densiflora, sulla biforia Primula colymnal, Gayea pratensis.
Στους κλάδους και τους κορμούς της οξυάς στις υγρότερες θέσεις του δάσους αναπτύσσεται πλούσια κρυπτογαμική χλωρίδα, κυρίως λειχήνες όπως Lobaria, Rocella κ.αλ. Αντίθετα λείπουν τελείως τα επίφυτα η μη παράσιτα είδη Loranthus europaeus και Viscum album. (Γκι και ου) ακόμη και τα κοινά σε άλλες περιοχές είδη κισσού Hedera helix, Vitis sylvestris και Lonicera carpinifolium.
Η ποώδης βλάστηση του Λαϊλιά συμφωνεί απόλυτα με την ίδια της κεντρικής Ευρώπης και χαρακτηριστική απόδειξη είναι η ύπαρξη βορείων ειδών:
Athyrium filix - femina
Dentalia dulbifera
Poa nemoralis
Poa pratensis κ.α.
Στις υδατοβριθείς θέσεις του Λαϊλιά σχηματίζονται όξινα βαλτώδη λιβάδια. Το μεγαλύτερο απ' όλα (0,5Km2), το Μπαλτά (Βάλτος) Τσαίρ βρίσκεται στο κέντρο σχεδόν της περιοχής και υπολογίζεται ότι είναι αρκετά βαθύ.
Την βλάστηση του λιβαδιού αυτού χαρακτηρίζει η εμφάνιση του βασικού είδους Eriophorym Latifolium. Μαζί με αυτό απαντώνται και άλλα Cyreraceue, μερικά φυλλόβρυα που μαζί με τον ασκολειχήνα Peltigera canina σχηματίζουν μικρούς βρυοτάπητες.
Σε τέλματα, ρυάκια και γενικά σε υγρούς τόπους του Λαϊλιά φύονται υδροχαρή φυτά, χαρακτηριστικά των οποίων είναι:
Equisetum palustre
Muosotis palustris
Cardamine amara
Mentha longifolia κ.α
Στην αλπική και υπαλπική ζώνη και ειδικά στην ψηλότερη κορυφή του Αλή Μπαμπά ( Προφήτη Ηλία) απαντούν μερικά από τα χαρακτηριστικότερα φυτά όπως:
Poa violacea
Festuca varia
Centaurea orbelica
Campanula moesiaca
Ranunculus incomparabilis, ως χαρακτηριστικό μέλος του σχηματισμού των σωρών λίθων και κορημάτων των αλπικών κυρίως υψομέτρων.
Iris reichenbiachii , ενδημικό της Βαλκανικής με βόρεια ακτινοβολία. κ.α
Γενικά στο ορεινό όγκο του Λαϊλιά συναντώνται είδη διαφόρου χωρολογίας, αλλά εξ αιτίας γεω ιστορικο χλωριδικών και κλιματικών αιτιών υπερέχουν σε αριθμό τρεις τύποι γεωγραφικής εξάπλωσης των φυτών δηλαδή 1. Υπομεσογειακά είδη 2. Ανατολικά είδη και 3. Βαλκανικοί ενδημίτες.
Τα ευμεσογειακά στοιχεία δεν απουσιάζουν αν και περιορίζονται κυρίως στους πρόποδες του όρους ενώ σε ψηλότερους τόπους εμφανίζονται σπανιότερα.
Από όλα αυτά διαπιστώνεται ότι ο Λαϊλιάς είναι χλωρικά συνδεδεμένος με τα βουνά της Βαλκανικής επαρχίας. Μεγάλος αριθμός φυτών της ανώτερης ζώνης του βουνού αποτελούνται από είδη βόρειας εξάπλωσης. Αλλά δεν λείπει τελείως και το ευμεσογειακό στοιχείο.
Αντίθετα στην κατώτερη ζώνη επικρατεί το μεσογειακό στοιχείο μέχρι τις υπώρειες, όπως το αποδεικνύει η εμφάνιση των σκληρόφυλλων πλατύφυλλων και η καλλιέργεια της ελιάς. Ο Λαϊλιάς συνεπώς προσεγγίζει στον Μεσογειακό - Βαλκανικό ορεινό τύπο ευρισκόμενος στην μεταβατική οριακή ζώνη Μακεδονικής - Θρακικής και Βαλκανικής επαρχίας.
Πανίδα
Η περιοχή του ορεινού συγκροτήματος και το άμεσα ευρύτερο περίγραμμά του δημιουργούν ένα αξιοσημείωτο ενδιαίτημα, για επιλεκτικά του χώρου, είδη της πανίδας.
Από αυτά διακρίνονται:
 Θηλαστικά
Erinaceus concolor – Σκαντζόχοιρος, Lepus europaeus –Λαγός, Lutra lutra – Βίδρα, Meles meles –Ασβός, Mus musculus –Σταχτοποντικός, Myotis myotis –Τρανομυωτίδα, Pipistrellus pipistrellus –Νανονυχτερίδα, Rhinolophus mehelyi -Ρινόλοφος του Μehely, Talpa caeca –Τυφλοπόντικας, Talpa europaea –Ασπάλαξ, Vulpes vulpes –Αλεπού, Μyotis oxygnathus –Μικρομυωτίδα, Ζαρκάδι-Capreolus capreolus, Αγριόχοιρος-Sus scrofa, Αγριόγατα-Felis sylvestris
 Πτηνά
Accipiter nisus – Ξεφτέρι, Alauda arvensis- Σταρίθρα, Alcedo atthis- Αλκυόνη, Alectoris graeca-Πετροπέρδικα, Anthus campestris- Χαμοκελάδα, Ardea cinerea –Σταχτοτσικνιάς, Ardea purpurea –Πορφυροτσικνιάς, Bupo bubo- Μπούφος, Buteo buteo –Ποντικοβαρβακίνα, Cettia cetti- Ψευταδόνι, Charadrius dubius-Ποταμοσφυριχτής, Circaetus gallicus- Φιδαετός, Columbia livia-Αγριοπερίστερο, Coracias garrulus-Καρακάξα, Corvus corax- Κοράκι, Falco peregrinus- Πετρίτης, Ixobrychus minutus –Νανομουγκάνα, Lanius collurio –Αετομάχος, Luscinia megarynchos- Αηδόνι, Monticola saxatilis –Πετροκότσυφας, Motacilla flava- Κιτρινοσουσουράδα, Neophron percnopterus, Otus scops- Γκιώνης, Passer domesticus- Σπιτοσπουργίτης, Perdix perdix- Λιβαδοπέρδικα, Petronia petronia- Πετροσπουργίτης, Phoenicurus ochruros – Καρβουνιάρης, Pica pica- Καρακάξα, Ptyonoprogne rupestris- Πετροχελίδονο, Saxicola ruberta- Κοκκινολαίμης, Streptopelia decaocto- Δεκαοκτούρα, Turtus merula – Κότσυφας, Tyto alba –Πεπλόγλαυκα, Upopa epops – Τσαλαπετεινός, Αγριόγαλος-Tetrao urogallus.
 Ιχθείς
Alburnoide bibunctatus strymonicus, Alburnus alburnus trumicae- Γραμπίνα, Barbus plebejus cyclolepis- Βιργιάνα, Μπριγιάνα, Gobio gobio bulgaricus- Μουστακάς, Leuciscus borysthenicus, Leuciscus cephalus macedonicus- Τσαϊλάκι, Noemacheilus angorae bureschi- Πετροχείλι, Phoxinus phoxinus, Rutillus rutillus, Tinka tinka -Χρυσόψαρο, λασπόψαρο , Γιούφτος, Salmo truta –Πέστροφα .
 Eρπετά
Elaphe quatuorlineata- Λαφιάτης, Emys orbicularis –Νεροχελώνα, Lacerta viridis- πρασινόσαυρα, Malpolon monspessulanus –Σαπίτης, Natrix natrix –Νερόφιδο, Podarcis taurica- Βαλκανόσαυρα, Testudo hermanni- Ονυχοχελώνα, Vipera ammodyts –Οχιά
 Αμφίβια
Bombina variegata- Κιτρινογάστορας, Bufo bufo-Χωματόφρυνος, Bufo viridis- Πρασινόφρυνος, Rana dalmatina-Ευκίνητος βάτραχος, Rana graeca- Ρυακοβάτραχος, Rana ridibunda – Λιμνοβάτραχος, Τriturus cristatus – Τρίτωνας κ.α

Λατομικές περιοχές – ορυχεία – Κοιτάσματα
Ο γρανίτης απετέλεσε σημείο έντονης αντιπαράθεσης για εκμετάλλευση. Ικανός όγκος είναι εντοπισμένος στα βόρεια της περιοχής ,κοντά στον οικισμό Καρυδοχωρίου. Παρά το ότι δόθηκε άδεια ερευνητικών εργασιών εν τούτοις δεν κρίθηκε απαραίτητο να δοθεί έγκριση εκμετάλλευσης για να αποφευχθεί η καταστροφή του περιβάλλοντος της περιοχής.

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ & ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ

Η περιοχή της μελέτης, ένεκα της δασικής φυσιογνωμίας της, περιλαμβάνει σημαντικές περιοχές με ιδιαίτερο οικολογικό ενδιαφέρον. Η σπουδαιότητά τους αυτή έχει καταγραφεί:

Α. Μέσα από την οδηγία 92/43/ΕΟΚ για το έργο των οικοτόπων και έχουν προταθεί ως επιλέξιμες περιοχές στο Δίκτυο Φύση 2.000:

Όρη Βροντούς- Λαϊλιάς. Gr 1260007. Εκταση : 11.500 εκτ. Μέσο υψόμετρο: 1000 μ. Γεωγραφικό μήκος: 230 50΄. Γεωγραφικό πλάτος: 410 16 ΄.
Τύποι οικοτόπων : Υψηλοί θαμνώνες με Juniperus oxycedrus. Δάση οξυάς της φυτοκοινωνίας Luzulo – Fagetum . Δάση οξυάς της φυτοκοινωνίας Asperulo –Fagetum. Υπολειμματικά αλλουβιακά δάση ( Alno –ulmion).Δάση με Quercus frainetto. Δάση ορεινών κωνοφόρων με πευκοδάση Pinus nigra ssp. Pallasiana .Οξύφιλα δάση (Vaccinio –piceetia).

Σπουδαιότητα: Είναι περιοχή με πλούσια δάση φυλλοβόλων (κυρίως οξυάς) και κωνοφόρων δένδρων. Η πανίδα της περιλαμβάνει πολλά σπάνια είδη και είδη με περιορισμένη εξάπλωση στη Βαλκανική χερσόνησο. Οι δασικές πλουτοπαραγωγικές πηγές του Λαϊλιά προσφέρουν τη δυνατότητα για μια ποικιλία από δραστηριότητες που σχετίζονται με την αναψυχή : κυνήγι, κατασκήνωση, πεζοπορία και αναρρίχηση, οδήγηση, και ποδηλασία μέσα στο δάσος, σκι, φωτογραφία, ζωγραφική και μελέτη της φύσης. Παρόλο που τα περισσότερα δάση με εμπορική αξία είναι δημόσια υλοτομούνται από ιδιωτικές ενώσεις μετά από διακανονισμό με την δασική υπηρεσία.

Στα πλαίσια του Π.Δ 453 77 « περι ελεγχόμενων Κυνηγετκών περιοχών».
 Με την αριθμ 115212/5375/13.12.75 απόφαση του Υπ. Γεωργίας ιδρύθηκε η Ελεγχόμενη κυνηγετική περιοχή Σερρών σε έκταση 246.000 στρ. Στην περιοχή αυτή που καθορίζεται χονδρικά από Αμπέλα μέχρι Ελαιώνα και Ελαιώνα μέχρι Βροντού και Αχλαδοχώρι –Καπνόφυτο- Πολύβρυσο- Αμπέλα, το κυνήγι διεξάγεται με ετήσιο πρόγραμμα όσο αφορά τον τόπο , το είδος και την ποσότητα του θηράματος, πάντοτε με αντίτιμο εισόδου και θηράματος.

 Στα πλαίσια της αριθμ. 1171/13.03/1997 απόφασης του Υπουργού Μακεδονίας Θράκης , ως ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους της περιοχής του ορεινού όγκου Λαϊλιά, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 1469/1950 . Στην περιοχή αυτή, που επεκτείνεται και βόρεια του δασικού συμπλέγματος Λαϊλιά, απαγορεύεται κάθε βιομηχανική και μεταλλευτική δραστηριότητα) λατομεία, συγκροτήματα παρασκευής σκυροδέματος, ασφάλτου, διαβάθμισης αδρανών υλικών κ.ά
 Με την 105497/6459/1986, απόφαση του Υπ. Γεωργίας , ανακηρύχθηκε έκταση 39 στρεμ. (Σφαγνώνας) στο δάσος Λαϊλιά ως διατηρητέο μνημείο της φύσης, περιλαμβάνουσα τυρφώδη σημαντική έκταση για την επιστημονική και εκπαιδευτική αξία της , που συγκεντρώνει μερικά από τα σπάνια είδη της ελληνικής χλωρίδας .

Πολιτισμικό περιβάλλον
Διαχείριση τοπίου
Οι ορεινοί όγκοι του Λαϊλιά, του Μενοικίου όρους και του όρους του Όρβηλου, καθώς επίσης και τα οικοσυστήματα της περιοχής προσφέρουν σημαντικούς τόπους και σημαντικά σημεία ανάπτυξης από άποψης τόσο του Φυσικού Περιβάλλοντος αλλά και αυτού του Ιστορικού-Αρχαιολογικού-Λαογραφικού-Πολιτισμικού χώρου.
Ποτάμια, ρέματα, παλιοί οικισμοί, παλιές πέτρινες γέφυρες, παλιοί μύλοι, μονοπάτια, παλιές εκκλησίες, μοναστήρια, το διεθνές περιπατητικό μονοπάτι Ε4/Ε6, που διασχίζει όλη την περιοχή ορεινά από τον Προμαχώνα μέχρι την Ι.Μ. Τιμίου Προδρόμου, είναι μερικά από αυτά.
Από του οικισμούς που βρίσκονται στην περιοχή μελέτης βλέπουμε ότι οι περισσότεροι είναι παλιοί οικισμοί, υπάρχουν δε αρκετοί εγκαταλειμμένοι πολλά ερείπια από παλιές θέσεις ‘’μαχαλάδες’’ όπου ζούσαν οι οικογένειες με τα κοπάδια τους.
Μπορούμε να διακρίνουμε τους παλιούς οικισμούς της επαρχίας Σιντικής (Σχιστόλιθος, Φαιά Πέτρα, Καρυδοχώρι, Αχλαδοχώρι, Καπνόφυτο ) και τους παλιούς οικισμούς με τους ‘’μαχαλάδες’’ των οικισμών του Δήμου Σερρών και Εμμ. Παπά (Ξηρότοπος, Ελαιώνας, Χιονοχώρι, Άγιο Πνεύμα, Πεντάπολη, Χρυσό, Δαφνούδι κ.ά.).
Πίνακας κηρυγμένων αρχαιολογικών χώρων

Οικισμός Τοποθεσία - Θέση Περιγραφή
Αχλαδοχώρι ''Γκράντιστα'' Νεκροταφείο Ρωμαϊκών χρόνων (ΦΕΚ 93Β/80)
Αχλαδοχώρι Ασκηταριό Ανάληψης Τοιχογραφίες υστεροβυζ. χρόνων (ΦΕΚ 472 Β/92)
Ορεινή Θέση ''Νάγλεδα'' ή λόφος Προφ. Ηλία Αρχαία Νεκρόπολη (ΦΕΚ 93Β/80)
Χρυσό Πλησίον Σιδ. Σταθμού Προϊστορικός οικισμός (ΦΕΚ 93Β/80)
Πηγή: Δνση Πολεοδομίας Σερρών-Εφορείες Αρχαιοτήτων

Πίνακας εντοπισμένων αρχαιολογικών χώρων

Πόλη ή Χωριό Περιοχή Περιγραφή
Αχλαδοχώρι Άλτσουα Κούλα 3 χλμ Ν-ΝΑ οικισμού Προϊστορικός οικισμός
Ορεινή Κούλατα 2,5 χλμ Β-ΒΔ οικισμού Κάστρο
Πηγή: Δνση Πολεοδομίας Σερρών-Εφορείες ΑρχαιοτήτωνΠίνακας κηρυγμένων Ιστορικών-Θρησκευτικών Μνημείων

Τόπος Διεύθυνση Περιγραφή
Άνω Βροντού Εντός οικισμού Δημοτικό Σχολείο Κοινότητας (λειτούργησε το 1860) (ΦΕΚ 849Β)
Αχλαδοχώρι Β.Α. οικισμού Ασκηταριό Ανάληψης (τοιχογραφίες υστεροβυζαντινών χρόνων) (ΦΕΚ 472Β)
Αχλαδοχώρι Εντός οικισμού Ι. Ν. Μεγάλων Ταξιαρχών (τρίκλιτη Βασιλική, Τέμπλο του 1816) (ΦΕΚ 694Β)
Αχλαδοχώρι Εντός οικισμού Ι. Ν. Προφ. Ηλία του 1870 (μεγαλύτερος μεσοβυζαντι-νός ναός στο Νομό) (ΦΕΚ 694Β)
Πηγή: Δνση Πολεοδομίας Σερρών-Εφορείες Αρχαιοτήτων

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΣΕΡΡΩΝ

Δελτίο Τύπου

ΟΧΙ ΣΤΟ ΛΑΤΟΜΕΙΟ γρανίτη στον Λαιλια Σερρών

Η προστασία της βιοποικιλότητας σε όλα της τα επίπεδα , δεν επιβάλλεται για λόγους ρομαντικούς, αλλά από την ανάγκη ορθολογικής και αειφορικής διαχείρισης των φυσικών πόρων, συνεπώς για την επιβίωση του ίδιου του ανθρώπου.
Η εγκατάσταση και λειτουργία ενός λατομείου γρανίτη αρχικά και άλλων 43 λατομείων στην συνέχεια, αποτελεί έγκλημα το οποίο θα συντελεσθει

Α) -εις βάρος του προστατευομενου φυσικού οικοσυστήματος,
σε περιοχή ΝATURA (GR1260007), Διατηρητέο μνημείο της φύσης(GR 03),
Ελεγχόμενη κυνηγετική περιοχή (GR23), βιότοπο αρκούδας, βιδρας, λύκου, χρυσαετου , πετρίτη ,Αγριοκουρκου, Αγριοκοτας, κλπ σπάνιας και προστευομενης πανίδας και χλωρίδας.

Β) -εις βάρος της υγείας των Σερραίων πολιτών,
Ο Γρανίτης είναι από την φύση του ραδιενεργό υλικό. Η εξορρυξη του θα εντείνει τα ποσοστά ραδιενέργειας. Η εξωρυξη δημιουργεί αποφλοιωση των κοιτασμάτων ουρανίου που ήδη υπάρχουν . Υπάρχει μελέτη για την «Ραδιενέργεια περιοχής Λαιλια Ν. Σερρών» Μελέτη … «τα αποτελέσματα της οποίας παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον από ραδιολογικής απόψεως : αυξημένα επίπεδα –στάθμες ραδιενέργειας και ουρανίου στο έδαφος…»
Μετά την εξωρρυξη απελευθερώνεται υψηλή Ραδιενέργεια στην ατμόσφαιρα και στο περιβάλλον. Όλο το υλικό του γρανίτη το οποίο θέλουν να εξωρυξουν θα φέρει Ραδιενέργεια και σε όποιες χρήσεις πάει θα διασπείρει Ραδιενέργεια.
Ο νομός Σερρών κατέχει ήδη ένα μεγάλο ποσοστό καρκινοπαθειας και η όποια επιπλέον λατομική εξορρυση γρανιτών θα επιτείνει το πρόβλημα

Γ) -εις βάρος του περιβάλλοντος,
- Σημαντικός παράγοντας βλαπτικών- καταστροφικών επιπτώσεων από την λειτουργία λατομείου γρανίτη στον Λαιλια -και αναφέρονται ακόμη και στην Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) της Λατομικής εταιρείας,- είναι:
* η κονις (σκόνη) από την διάτρηση του γρανίτη και την φόρτωση,
ΟΜΩΣ: Ακόμη και αν αυτή η σκόνη δεν είναι ραδιενεργή, επικάθεται στο φύλλωμα και δημιουργεί πρόβλημα ανάπτυξης στα φυτά, όξινη βροχη,βλαβη στην χλωρίδα με την οποία τρέφονται τα προστατευμένα είδη που κατοικούν και ολόκληρη η πανίδα.
* η ηχορύπανση από την λειτουργία των μηχανημάτων,
ΟΜΩΣ: Αν τα 50 ντεσιμπέλ είναι ενοχλητικά σε συνθήκες πόλης και αστικού περιβάλλοντος είναι καταστροφικά και προκαλούν ισχυρή επιβάρυνση στο οικοσύστημα, σε συνθήκες δασικής ηρεμίας και φυσικού περιβάλλοντος διαταράσσουν την ισορροπία στο ενδιαίτημα / κατοικία και αναπαραγωγή της πανικός.
* η αλλαγή στην γεωμορφολογία του περιβάλλοντος και
* η εναπόθεση των στείρων (μπάζων) της εκμετάλλευσης,
ΟΜΩΣ: Τα μπάζα 1 προς 8 ( δηλαδή εξορυξη 1000τμ γρανίτη και 8000τμ μπαζων) θα «αποθηκεύονται» σε υπαίθριους χώρους !!! αναφέρεται στην Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.), και… σε «κατάλληλο χρόνο θα παρθούν για να χρησιμοποιηθούν για την αποκατάσταση του περιβάλλοντος».Η Πράξη παγκοσμίως έχει αποδείξει ότι ΔΕΝ γίνεται αποκατάσταση και δεν Υπάρχει επαρκής μηχανισμός ελέγχου από την πολιτεία ο οποίος να παρακολουθεί αν οι ΜΠΕ εφαρμόζονται.
Στην ΜΠΕ αναφέρεται ότι «τα προϊόντα τηε εκμετάλλευσης δεν είναι τοξικά». Μπορεί να μην είναι τοξικά ως προς την χημική τους τοξικότητα . Τα γρανιτικά πετρώματα όμως είναι υψηλής ραδιενέργειας, την οποία και θα διασπείρουν .Η χρήση του συγκεκριμένου γρανίτη Μπορεί να δημιουργήσει μεγάλα προβλήματα υγείας.

Δ)-εις βάρος της δρομολογημένης οικοτουριστικης ανάπτυξης
i) Στο πλαίσιο για τον χωροταξικό σχεδιασμό του ΥΠΕΧΩΔΕ ο Λαιλιας είναι «ως περιοχή ανάπτυξης οικοτουρισμου»
ii) Εκπονήθηκε το master plan για τον Λαιλια- Οικοτουριστικη η κατεύθυνση. Ένα/ πολλά Λατομεία αποτελούν πληγή, και ανατροπή σχεδίων.
iii) Eχει ήδη ξεκινήσει συνεργασία της UNESCO ΣΕΡΡΩΝ , της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Σερρών ,και της ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕΡΡΩΝ με τον παγκόσμιο οργανισμό Περιβάλλοντος των Ηνωμένων Εθνών (UNEP) για την ανάπτυξη δράσεων μέσα από «το Δίκτυο Των Βουνών»

-εις βάρος της νομιμότητας
Θυμιζoυμε ότι: Υπήρχε απόφαση το 1997, του υπουργού ΜΑΚΕΘΡΑ κ. Φ. Πετσαλνικου με την οποία χαρακτηριζόταν « Ως Ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους η περιοχή του ορεινού όγκου του Λαιλια» (13 Μαρτίου 1997, ΦΕΚ 275/74-1997)
και επίσης ύστερα από συνεχείς πιέσεις του ίδιου του Λατόμου - ο οποίος ΔΕΝ παραιτήθηκε ποτέ από τις ορέξεις του-
Υπήρχε ανάκληση αυτής της απόφασης το 2005, για....τυπικούς λόγους από τον υπουργό ΜΑΚΕΘΡΑ Ν. Τσαρτσωνη ο οποίος έκανε ανάκληση της απόφασης (27-6-2005, ΦΕΚ.940/7-7-2005)
Ο ίδιος λατόμος είχε στο μεταξύ ενδιαμέσως "ξαναχτυπήσει" και το 1998 αλλά είχε "σκοντάψει" στην παραπάνω απόφαση Πετσαλνικου, μέχρι που κατάφερε την ανάκληση της .
Οι λόγοι που οδήγησαν στον χαρακτηρισμό του ορεινού όγκου του Λαιλια όχι απλώς δεν εξέλειψαν αλλά στο μεταξύ ενισχυθήκαν , επικαιροποιηιηκαν και εξακολουθούν να ισχυουν.Ζητουμε την ενεργοποίηση της απόφασης , απαλλαγμένης από τα «τυπικά κωλύματα»
Με την εγκατάσταση και λειτουργία λατομείου (ανατινάξεις βράχων , λειτουργία κομπρεσέρ, μετακινήσεις φορτηγών, σκόνες, θόρυβος, έκλυση ραδιενέργειας,) θα αναστατωθεί όλη η περιοχή, η οποία είναι ενταγμένη πλέον στο Δίκτυο NATURA 2000. Υπάρχει άλλωστε προηγούμενο θετικό « δικασμένο» όταν απορρίφθηκε η αίτηση άλλου ενδιαφερόμενου Λατόμου (του Γ. Λαζαριδη 1998 και 2003) για δημιουργία λατομείου, σε περιοχή άλλη στο νομό Σερρών, η οποία ήταν προτεινομένη για ένταξη στο Δίκτυο NATURA.

- εις βάρος της Εθνικής οικονομίας
Όλα τα Οφέλη και Τα κέρδη είναι ΜΟΝΟΝ για τον Λατόμο Γερμενιδη.
Ούτε στην τοπική οικονομία θα συμβάλλει η λειτουργία αυτού του Λατομείου, ( πρόκειται για επιχείρηση εντάσεως κεφαλαίου/μηχανημάτων και όχι εντάσεως εργασίας/θέσεων εργασίας)
Ούτε στην Εθνική Οικονομία, αφού η «συνεισφορά» του λατομείου ,στην αύξηση του ΑΕΠ θα είναι απειροελάχιστη. Η Εθνική Οικονομία πολύ περισσότερο ωφελείται από την παραμονή του δάσους και του περιβάλλοντος στην παρούσα κατάσταση και ανάπτυξη των όποιων άλλων δραστηριοτήτων ήπιας μορφής , συμβατές με την αειφόρο ανάπτυξη , έτσι όπως ορίζει και το πλέγμα προστασίας της περιοχής.

-εις βάρος της λαϊκής απαίτησης και κοινωνικής συναίνεσης
Ο ίδιος λατόμος από το 1989 επιμένει να καταστρέψει την σημαντική περιοχή του Λαιλια προς ίδιον όφελος! Η ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ που συμπαρέσυρε και ΟΛΟΥΣ τους πολιτικούς , βουλευτές και υπουργούς τον σταμάτησε τότε, το 1991 .
Σήμερα, και πάλι η Οικολογική Κίνηση Σερρών καθώς και Σύσσωμος ο Σερραικος λαός και πιο ώριμος από ποτέ, γνωρίζοντας καλά πλέον το συμφέρον του , αντιδρά , θα αντισταθεί και ξαναλέει : ΟΧΙ ΣΤΟ ΛΑΤΟΜΕΙΟ γρανίτη στον Λαιλια Σερρών.

Για την Οικολογική Κίνηση(oikologiki.kinisi.ser@gmail.com) Σερρων

Η πρόεδρος Ο γραμματέας Ο ταμίας
Άννα Αλευρά Δημήτρης Στεφανιδης Γιώργος Γεωργιάδης

ΟΧΙ στο Λατομείο !

1.Το λατομείο γρανίτη που θέλει να εκμεταλλευθεί ο Ιωάννης Γερμανίδης βρίσκεται σε απόσταση 3.000 μ. από την κορυφή Προφήτη Ηλία του όρους Λαϊλιά με υψόμετρο 1.849 μ., σε απόσταση 1.800 μ. από τον Σφαγνώνα Λαϊλιά που κηρύχθηκε ως διατηρητέο Μνημείο της φύσης, σε απόσταση 1.000 μ. από τον χείμαρρο Καρυδιών του Καρυδοχωρίου, που συμβάλλει στον Κρουσοβίτη ποταμό, 3.700 μ. από τον οικισμό Καρυδοχωρίου, 300 μ. από τα βόρεια όρια του δημοσίου δάσους Λαϊλιά, 2.000μ από το Χιονοδρομικό Κέντρο Λαϊλιά, ακριβώς κάτω από τον βράχο της Κατίγκας και το πιο σημαντικό εντός του Τόπου Κοινοτικής Σημασίας Natura 2000, με κωδικό GR 1260007 ‘’Όρη Βροντούς –Λαϊλιάς’’. Επίσης περιλαμβάνεται εντός της λεκάνης απορροής του χειμάρρου Κρουσοβίτη, από τον οποίο υδρεύεται το Καρυδοχώρι και σε περιοχή που οι εγκάρσιες κλίσεις του εδάφους είναι μεγαλύτερες από 50%, ενώ πρέπει να επισημάνουμε ότι η περιοχή έχει τεθεί σε αναδάσωση σύμφωνα με μελέτη που εγκρίθηκε με απόφαση του Υπουργείου Γεωργίας /Γεν. Δ/νση Δασών και τέλος εντός των ορίων της Ελεγχόμενης Κυνηγετικής Περιοχής Σερρών με απόφαση Υπ. Γεωργίας, η οποία σύμφωνα με το πρόγραμμά της, έχει εξαιρέσει όλη την έκταση του δασικού συμπλέγματος Λαϊλιά από την δραστηριότητα του κυνηγίου, καθορίζοντας αυτήν σαν χώρο αναπαραγωγής και προστασίας όλων των θηραμάτων.

ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΑΝΟΗΤΟ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ NATURA 2000, ΣΕ ΚΗΡΥΓΜΕΝΟ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ, ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΤΕΘΕΙ ΣΕ ΑΝΑΔΑΣΩΣΗ, ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΨΟΥΜΕ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΓΡΑΝΙΤΗ

2.Το δάσος του Λαϊλιά είναι περιοχή με πλούσια δάση φυλλοβόλων δέντρων (κυρίως δάσος οξυάς) και κωνοφόρα είδη, ενώ ευδοκιμεί η άγρια λεβάντα. Έχει πολλά σπάνια και είδη με περιορισμένη εξάπλωση στη Βαλκανική χερσόνησο. Οι δασικές εκτάσεις του Λαϊλιά προσφέρουν τη δυνατότητα για μια ποικιλία από δραστηριότητες που σχετίζονται με την αναψυχή, κατασκήνωση, πεζοπορία και αναρρίχηση, οδήγηση και ποδηλασία μέσα στο δάσος σκι, φωτογραφία ζωγραφική και μελέτη της φύσης. Επίσης αναφέρονται σαν είδη πολύ σπάνια που κινδυνεύουν με εξαφάνιση, η καφέ αρκούδα (Ursus arctos ) και η Βίδρα (Lutra lutra) και ένα ζευγάρι χρυσαετών.
Το γεγονός ότι βρίσκεται εντός του Τόπου Κοινοτικής Σημασίας Natura 2000, σημαίνει ότι η περιοχή αυτή σύμφωνα με την απόφαση 2006/613/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί πλέον εγκεκριμένο τόπο κοινοτικής σημασίας. Παρά το γεγονός ότι σήμερα η Ελληνική νομοθεσία δεν καθορίζει τις επιτρεπόμενες, ή απαγορευμένες δραστηριότητες μέσα στις περιοχές Natura 2000, θα πρέπει το Τμήμα Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩΔΕ να μην επιτρέψει την λειτουργία του λατομείου για την προστασία της περιοχής.


3.Από την σχετική Νομοθεσία για την προστασία του Περιβάλλοντος και των Δασών, πρέπει τα καθ’ ύλη αρμόδια Υπουργεία, προκειμένου να συμβάλλουν στην οικολογική συνοχή του δικτύου Natura 2000, να λαμβάνουν τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις μέτρα που αποβλέπουν στη διαχείριση στοιχείων του τοπίου, στα οποία αποδίδεται ιδιαίτερη σημασία για την άγρια χλωρίδα και πανίδα και να απαγορεύουν για την προστασία των ζωικών ειδών, την χρησιμοποίηση όλων των μη επιλεκτικών μέσων, που ενδέχεται να προκαλέσουν τοπικά την εξαφάνιση ή να διαταράξουν την ησυχία των πληθυσμών ενός είδους ή και βλάβη ή ακόμη και καταστροφή των τόπων ανάπαυσης ή αναπαραγωγής. Υπάρχει σχετικό δεδικασμένο για την προστασία της καφέ αρκούδας από το ΣτΕ στην Πίνδο, για την διέλευση της Εγνατίας από οικοσύστημα ενδιαιτήματος της καφέ αρκούδας.

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΦΕ ΑΡΚΟΥΔΑ ΚΑΙ ΣΠΑΝΙΑ ΕΙΔΗ ΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΧΛΩΡΙΔΑΣ, ΝΑ ΑΦΗΣΟΥΜΕ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΓΡΑΝΙΤΗ

4.Στην απόφαση 674/12-1-2004 της Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ‘’Έγκριση Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας’’ (ΦΕΚ 218Β) και στην παρ. 3.9 με θέμα : Καθορισμός περιοχών για περαιτέρω εφαρμογή των διατάξεων των N. 2508/97 ‘’Βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη των πόλεων και οικισμών της χώρας και άλλες διατάξεις’’ (ΦΕΚ 124Α) και Ν-2742/99 ‘’Χωροταξικός Σχεδιασμός και Αειφόρος Ανάπτυξη και άλλες διατάξεις’’ (ΦΕΚ-207Α), προβλέπονται τα παρακάτω :
α. Στο κεφάλαιο 3.8.3 ‘’Τριτογενής τομέας-τουρισμός-κατευθύνσεις για ΓΠΣ – ΣΧΟΟΑΠ’’ και για τον Νομό Σερρών προβλέπεται επανασχεδιασμός οργάνωσης ορεινών χώρων για παραμεθόριες περιοχές με στόχο την αύξηση της χωρητικότητας του θεματικού τουρισμού στα πεδία φυσιολατρικών και χιονοδρομικών δραστηριοτήτων (Χιονοδρομικό Λαϊλιά)
β. Στο κεφάλαιο 3.9.2 ‘’Περιοχές Ειδικών Χωρικών Παρεμβάσεων (ΠΕΠΧ)’’ και ειδικότερα για τις περιοχές με μειονεκτικά χαρακτηριστικά, λόγω γεωγραφικής απομόνωσης (περιοχές 2) και για τις περιοχές σε παραμεθόριες ζώνες, με κρίσιμα προβλήματα από γεωπολιτική άποψη, συγκαταλέγεται και της οροσειράς Ορβήλου-Βροντούς-Μενοικίου και των υπωρειών τους
Για τις περιοχές αυτές οι γενικές κατευθύνσεις για την ανάπτυξή τους που πέραν της γεωγραφικής απομόνωσής τους διαθέτουν και κατά κανόνα ευαίσθητα οικοσυστήματα και αξιόλογα στοιχεία φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, είναι επιθυμητή η ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού σε συνδυασμό με τη βελτίωση των κυκλοφοριακών, τεχνικών και κοινωνικών υποδομών σε συνδυασμό με επιλεγμένες δράσεις στον πρωτογενή τομέα και με την προώθηση της παραγωγής ποιοτικών προϊόντων.
Εξάλλου στο προτεινόμενο από τον Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό προτάθηκε από την Νομαρχία η περιοχή Κερκίνη-Άγκιστρο-Όρη Βροντούς-Μενοίκιο ως αναπτυσσόμενη τουριστικά περιοχή (κατηγορία Α), ενώ περιλαμβάνεται και στις ορεινές περιοχές (κατηγορία ΣΤ) και περιοχές του Δικτύου NATURA 2000 (κατηγορία Η), στις οποίες εκτός των άλλων προτείνεται η ανάδειξη και προστασία του περιβάλλοντος και τοπίου, σε συνδυασμό με την αξιοποίηση των πόρων για την ανάπτυξη ήπιων μορφών τουρισμού.

ΠΩΣ ΛΟΙΠΟΝ ΘΑ ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΟΡΕΙΝΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΛΑΪΛΙΑ ΚΑΙ ΠΩΣ ΘΑ ΑΝΑΠΤΥΞΟΥΜΕ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΧΟΝΤΑΣ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΓΡΑΝΙΤΗ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΑΥΤΟ!!!!!

5.Το 1991 ο κ. Γερμανίδης είχε ζητήσει τη εκμετάλλευση λατομείου γρανίτη στην ίδια θέση με την σημερινή. Παρά το γεγονός ότι η μελέτη εγκρίθηκε με απόφαση του Υπουργείου ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. μετά από εισηγήσεις των αρμόδιων Υπηρεσιών και του τότε Νομαρχιακού Συμβουλίου επειδή υπήρξε αντίδραση από πολλούς τοπικούς φορείς και οργανώσεις εκδόθηκε ομόφωνο ψήφισμα του Νομαρχιακού Συμβουλίου και του Δημοτικού Συμβουλίου Σερρών, να μην χορηγηθεί άδεια λατόμευσης στην ευρύτερη περιοχή του ορεινού συγκροτήματος Λαϊλιά και έτσι απορρίφθηκε από την Νομαρχία Σερρών η άδεια λατόμευσης και άδεια επέμβασης από την Δνση Δασών. Μετά από ενέργειες του Ιωάννη Γερμανίδη, το Υ.Β.Ε.Τ. ακύρωσε την απόφαση του Νομάρχη. Ακολούθησαν επερωτήσεις διαφόρων βουλευτών στην Βουλή για το λατομείο. Το 1997 με την 1171/13-3-1997 απόφαση του Υπουργού ΜΑ.Θ. χαρακτηρίσθηκε η περιοχή του ορεινού όγκου του Λαϊλιά με τις διατάξεις του Ν. 1469/1950 (ΦΕΚ 169Α), ως περιοχή φυσικού κάλλους, απαγορεύοντας την μεταλλευτική δραστηριότητα και έκτοτε δεν επιτράπηκε η λειτουργία του λατομείου γρανίτη. Με ενέργειες εκ νέου του Ιωάννη Γερμανίδη ανακλήθηκε με την αριθ. 5100/27-6-2005 (ΦΕΚ 940Β) απόφαση του Υπουργού ΜΑ.Θ. η προγενέστερη απόφαση επειδή εκδόθηκε αναρμοδίως. Σήμερα μετά από πάροδο αρκετών ετών επανήλθε ο Ιωάννης Γερμανίδης και ζητάει να εγκριθεί η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το ίδιο λατομείο αφού η παλιά απόφαση του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. δεν ίσχυε.

ΠΩΣ ΛΟΙΠΟΝ ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΨΟΥΜΕ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΓΡΑΝΙΤΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΛΛΟΥΣ, ΑΦΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΟΧΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΛΛΟΥΣ, ΠΑΡΑ ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΟΤΙ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Υ.ΜΑ.Θ. ΑΚΥΡΩΘΗΚΕ ΩΣ ΑΝΑΡΜΟΔΙΩΣ ΕΚΔΟΘΕΙΣΑ !!!!

6.Ο γρανίτης είναι από την φύση του, ραδιενεργό υλικό. Η εξόρυξη του θα εντείνει τα ποσοστά ραδιενέργειας. Η εξόρυξη δημιουργεί αποφλοίωση των κοιτασμάτων ουρανίου που ήδη υπάρχουν. Υπάρχει σχετική μελέτη για την ‘’Ραδιενέργεια περιοχής Λαϊλιά’’, τα αποτελέσματα της οποίας παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον από ραδιολογικής απόψεως : αυξημένα επίπεδα –στάθμες ραδιενέργειας και ουρανίου στο έδαφος…
Μετά την εξόρυξη θα απελευθερωθεί υψηλή Ραδιενέργεια στην ατμόσφαιρα και στο περιβάλλον. Όλο το υλικό του γρανίτη το οποίο θέλουν να εξορύξουν θα φέρει Ραδιενέργεια και σε όποιες χρήσεις πάει θα διασπείρει Ραδιενέργεια.
Ο νομός Σερρών κατέχει ήδη ένα μεγάλο ποσοστό καρκινοπάθειας και η όποια επιπλέον λατομική εξόρυξη γρανιτών θα επιτείνει το πρόβλημα.

ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ ΝΑ ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΗΔΗ ΕΠΙΒΑΡΥΜΕΝΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ ΜΕ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ, ΑΦΗΝΟΝΤΑΣ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ ΥΨΗΛΟΤΕΡΑ ΠΟΣΟΣΤΑ, ΑΦΟΥ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΜΗΝ ΤΟ ΕΠΙΤΡΕΨΟΥΜΕ.

7.Ο συγκεκριμένος επενδυτής είχε υποβάλλει πέραν των σαράντα (40) αιτήσεων για εκμετάλλευση λατομείων γρανίτη. Δεν πρόκειται να μείνει μόνον με ένα λατομείο 100 στρεμ., αφού ως επιχείρηση δεν είναι βιώσιμη. Θα ανοίξει η όρεξή του με την έγκριση του συγκεκριμένου χώρου και θα ακολουθήσουν και άλλες αιτήσεις των 100 στρεμμάτων η καθεμία. Φανταστείτε λοιπόν πως θα ξεφυτρώνουν οι ‘’τρύπες’’, γιατί έτσι θα απομείνουν οι χώροι των λατομείων, πληγές ανοιχτές που δεν θα μπορέσει να επουλώσει η Φύση.


ΕΝ ΚΑΤΑΚΛΕΙΔΙ ΤΟ ΔΑΣΟΣ ΤΟΥ ΛΑΪΛΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΝΕΥΜΟΝΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΟΧΙ ΜΟΝΟΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟΝ ΝΟΜΟ. ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΠΗΓΗ ΖΩΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ (ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΛΙΓΟΙ) ΑΛΛΑ ΣΥΓΧΡΟΝΩΣ ΔΕΣΠΟΖΕΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ. ΠΟΛΕΙΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΑ ΑΝΑΠΝΕΟΥΝ ‘’ΟΞΥΓΟΝΟ’’ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΛΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΔΥΝΑΜΕΙΣ.